Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

maliwa
17:01
6591 7660 500
Reposted fromFienrira Fienrira vialottibluebell lottibluebell
maliwa
17:01
0219 f4ce
Reposted fromposzum poszum vialottibluebell lottibluebell
17:00
maliwa
16:59
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
maliwa
16:59
3070 db2e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
16:57
0975 6226 500
maliwa
16:57
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
maliwa
16:56
Jesteśmy skażeni, w środku wyszywani na smutno, szukamy wrażeń i wesołego towarzystwa.
— Małgorzata Halber
16:54
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
16:53
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach

August 15 2017

maliwa
19:02
Nie masz pojęcia... Tu się tak niewiele dzieje, a my tak dużo marzymy.
— Tove Jansson
maliwa
19:00
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal vialottibluebell lottibluebell
maliwa
19:00
2127 751d
kocie sprawy
maliwa
18:59
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja vialottibluebell lottibluebell
maliwa
18:59
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
18:57
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck via48hrs 48hrs
maliwa
18:56
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaseleneskin seleneskin
maliwa
18:55
0587 81dd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
maliwa
18:54
Reposted fromiminlove iminlove viaseleneskin seleneskin
maliwa
18:54
the museum of tears
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl