Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2016

maliwa
21:29
8143 a8cb 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadzony dzony
maliwa
21:28
maliwa
21:27

Nagłe zniknięcie, przepraszam.

Nie miałem nikomu nic do zaoferowania poza własnym zamętem w głowie

— Jack Kerouac - W drodze.
Reposted fromnutt nutt viaxvou xvou
maliwa
21:26
3940 51c5
maliwa
21:23
2110 a0d3 500
Reposted fromvandalize vandalize viamisza misza
maliwa
21:22
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamisza misza
maliwa
21:21
2789 19b6
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamisza misza
21:21

drarna:

im in no position to have high standards but it doesn’t stop me

Reposted fromsetfiretoyoursoul setfiretoyoursoul viamisza misza
21:21
2844 cb9e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamisza misza
maliwa
21:17
0207 2ab0
Reposted fromnatioli natioli viabrzask brzask
maliwa
21:17
Reposted fromshakeme shakeme viabrzask brzask
maliwa
21:17
1735 7631 500
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viabrzask brzask
maliwa
21:17
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika
— Kurt Vonnegut
Reposted fromiblameyou iblameyou viabrzask brzask
maliwa
21:17
maliwa
21:15
8381 6793 500
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
maliwa
21:10
maliwa
21:09
Reposted fromhands hands viaviva-salvadore viva-salvadore
maliwa
21:08
2658 11d5 500

kyleunwin:

Palais Garnier - Paris

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamisza misza
maliwa
21:08
4962 04f8 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaviva-salvadore viva-salvadore
maliwa
16:58
7675 fb1a 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamarvellous marvellous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl