Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2016

maliwa
19:36
Play fullscreen
Reposted bydoubleespressopatlularenegade4everskinnyloveHoHonoctuaczekoladowezatraceniecatsmaly-pandziknowaczibadbloodcrispyboneskjuikohhhHypothermiadeepbluextutsade2LillithpartyhardorgtfoantonimbanshezEveRlordhelmofonwesolabiedronkajestemnikimkohakubeliveinme
maliwa
19:33
maliwa
19:29
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Anna Dymna
maliwa
19:29
Reposted fromshakeme shakeme viaperyfrazy peryfrazy
maliwa
19:29
19:28
maliwa
19:22
maliwa
19:14
8403 c8aa 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viadzony dzony
maliwa
19:14
maliwa
19:14
5200 9089
maliwa
19:13
7998 cf46
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacoeur1313 coeur1313
maliwa
19:13
6088 3700
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeur1313 coeur1313

September 17 2016

maliwa
21:52
21:52
9521 9248
maliwa
21:51
3142 9521
Reposted fromtasteofmartini tasteofmartini viamisza misza
maliwa
21:50
4867 e609
maliwa
21:49
0694 eaa1
maliwa
21:49
maliwa
21:48
8359 3e14
powiedz.
maliwa
21:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl