Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

maliwa
20:22
4639 9d84 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viamefir mefir
maliwa
20:21
9716 fb43 500
Reposted fromrumbarbarum rumbarbarum viavstane vstane
maliwa
20:15
2481 cc85 500
Reposted fromborsuczysko borsuczysko viavstane vstane
maliwa
20:15
Wielkość człowieka poznasz po tym, co go złości.
— Abraham Lincoln
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viavstane vstane

July 08 2015

maliwa
19:45
maliwa
18:30
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaraindrops raindrops
16:27
2700 c23a
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viakitewalk kitewalk
maliwa
15:22
maliwa
15:01
1780 aa40
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viafatu fatu
maliwa
14:57
maliwa
13:57
Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć, to nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, to nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepotrzebna - trafiłaś do nieba za życia.
— William Wharton - Niezawinione śmierci
Reposted fromosaki osaki viaNocturia Nocturia
13:57
8461 01e9 500
Reposted fromtwice twice viaNocturia Nocturia
13:56
6148 8079 500

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaNocturia Nocturia
maliwa
13:55
maliwa
13:53
"- Wiesz, co jest w życiu najważniejsze?
- Co?
- Światełko. Zobaczyć światełko. Mały, błyszczący punkcik. I iść do tego światełka. Nic więcej..."
— ~ Jarosław Borszewicz
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacytaty cytaty
maliwa
13:50
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viamarvellous marvellous
maliwa
13:36
maliwa
11:11
2783 9735 500
Reposted fromtfu tfu viajustmess justmess
maliwa
11:08

July 07 2015

maliwa
20:53
3728 87ae
Reposted frommental-cat mental-cat via404notfound 404notfound
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl