Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2017

maliwa
19:50
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaStayifyoulove Stayifyoulove
maliwa
19:50
8055 90e1

March 23 2017

maliwa
10:06
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viaheyorpheus heyorpheus
10:05
maliwa
10:05
10:05
9064 d28e
maliwa
10:05
1618 848d
Reposted frompotatolovero potatolovero viaheyorpheus heyorpheus
10:04
2641 df60

cristofalina:

sjanae:

kylesimmonsstache:

bastealinghearts:

Apparently kylesimmonsstache gets really excited about art.

LET’S FUCKIN TALK ABOUT ART

image

“REGULAR” ART

image

FANART

image

OH WHOA THAT’S A SWEET ASS MOTHERFUCKING CLASSICAL PAINTING BUT THEN FUCKIN LOOK AT THE DETAIL

image

JESUS CHRIST

image

TTHHHIIISSSSS IISSSSS AAAAA PAAAIINNNTTTIIINNNGGGG?!!?!!?!!!?!?!!! WHAT TO HECK????

image

FUCKIN SWEET ASS DAFT PUNK COLORED PENCILS HELLA

image

LOOK AT THIS AND TELL ME IT ISN’T FUCKIN RAD AS HELL

image

MOTHERFUCKING EMBROIDERY?!!!!!!?!?!!?!!?

image

THIS LOOKS LIKE A SCENE OUT OF A MOVIE

image

OH SWEET LOOK AT THIS SCULPTURE RIGHT

image

JUST WAIT A FUCKIN MINUTE HERE

image

THIS IS A DRAWING MADE TO LOOK LIKE A SCULPTURE I CAN’T FUCKING

image

LOOK MORE SWEET ASS COLORED PENCIL DRAWINGS

NOW I’M ABOUT TO TALK TO YOU ABOUT MY BRO BERNINI OKAY JUST TRUST ME ON THIS

image

ALREADY GORGEOUS RIGHT

image

FUCKING LOOK AT THAT LOOK AT IT I’M FUCKING

image

HOW DOES MARBLE LOOK LIKE GOSSAMER FABRIC HOOOOOWWWW??!!!!?

I love this so much.

Bless you @kylesimmonsstache we need more people who appreciate art like you do

March 19 2017

maliwa
09:54
maliwa
09:53
4598 5dbe
Reposted fromlildi18 lildi18 viaszarakoszula szarakoszula
09:51
5005 9582 500

dontstrayfromthepack:

Got this cute moon phase watch today from amazon, I love it so much.

Reposted fromtosiaa tosiaa viadiscombobulated discombobulated
maliwa
09:45
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
09:45
maliwa
09:44
5975 aef1 500
payment method
09:43
9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

maliwa
09:41
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazathiana azathiana
maliwa
09:40
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
maliwa
09:39
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaOnly2you Only2you
09:37
maliwa
09:36
Reposted frommrrru mrrru viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl